Środki trwałe to wszystkie składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa wytworzone lub nabyte zdatne do użytku.

Środki trwałe regulują trzy akty prawne:

  • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR),
  • ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Środki trwałe ulegają amortyzacji, którą można podzielić na:

  • liniową,
  • degresywną,
  • według stawek indywidualnych.