Kadry i płace to zbiór czynności z wiązanych z prawidłowym rozliczeniem osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

W procesie zatrudnienia pracownika możemy wyróżnić kilka etapów:

 • Wybór właściwej umowy:
  • Umowa o pracę
  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło
 • Rejestrację pracownika w ZUS do 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od dnia zatrudnienia.
  • ZUS ZUA – zgłoszenie/zmiana danych ubezpieczonego
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS RCA – comiesięczne rozliczenie pracownika wraz z formularzem ZUS RCA w którym pracodawca informuje organ o kwocie odprowadzonych składek
 • Wyrejestrowanie pracownika następuje przez prawidłowe wypełnienie i wysłanie deklaracji ZUS ZWUA w terminie 7 dni od zakończenia współpracy.

Pełną ofertę obsługi kadrowo – płacowej realizowaną przez nas można pobrać poniżej.