Gospodarka magazynowa to zespół czynności prowadzących do właściwego przechowywania dóbr materialnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podstawowymi dokumentami funkcjonującymi w obrębie magazynu:

  • Dokument PZ odzwierciedlający:
    • Zakup nowego towaru
    • Powiększenie stanu magazynowego ilościowe jak i wartościowe o cenę towaru
  • Dokument WZ odzwierciedlający:

Aktem regulującym zasady podchodzenia do gospodarki magazynowej jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r., poz. 330).