Danina powszechnie nazywana podatkiem VAT, wprowadzona w Polce w 1993 roku. Podatek ten dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów, ponieważ występuje w każdej transakcji w zależności od jej typu w kilku stawkach;

  • 23% – podstawowa stawka podatku VAT,
  • 8% – stawka obniżona, stosowana na przykład w przypadku prac remontowo i roboty konserwacji, związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, niektóre usługi gastronomiczne związane z przyrządzaniem żywności (napoje obciążone są stawką podstawowa),
  • 5% – stawka obniżona, dotyczy produktów rolnych, zwierząt w skupie, książek i czasopism fachowych
  • 0% – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.
  • ZW – stawka dotyczy transakcji zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-41, czynności zwolnione z podatku VAT, dotyczyć to może szerokorozumianych usług medycznych lub innych usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, transportu sanitarnego. Jak również usługi pomocy społecznej, związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, usługi edukacyjne, jak i finansowe czy ubezpieczeniowe.

Ważnym terminem dla każdego przedsiębiorcy będącego czynnym płatnikiem VAT jest 25 dzień każdego miesiąca, w którym podatnicy zobowiązani są do przesłania deklaracji VAT.