Jednolity Plik Kontrolny nowy obowiązek ciążący na przedsiębiorcach będących czynnymi płatnikami VAT i składających jedną z deklaracji VAT-7 lub VAT-7 obowiązuje od 01.01.2018 roku.

Niniejszy obowiązek realizowany jest za pośrednictwem plików, które bezpośrednio wysyła się do właściwego organu. JPK VAT to nic innego jak elektroniczny rejestr informacji o zakupach i sprzedaży, wynikający z ewidencji VAT za dany okres (miesiąc lub kwartał).